Respons

Theater

Responstheater

  • Je wilt veranderingen in communicatie richting collega’s, ouders of leerlingen, maar hoe doe je dat?
  • Je wilt graag dat een oudergesprek een driegesprek wordt: ouder-leerling-docent. De docenten zijn benieuwd hoe dat vormgegeven gaat worden. Wat is hun rol hierin? Hoe bereiden ze leerlingen voor op hun rol? Hoe reageren ouders?
  • Je vindt het lastig om een gesprek aan te gaan met jouw collega, jouw cliënten of jouw leidinggevende. Hoe start je het gesprek en hoe verwoord je wat je wil of wat je niet wil? Wat doe je als de ander niet zo reageert als je verwacht?
  • Er wordt van je verwacht dat je feedback geeft aan collega’s. Hoe doe je dat zonder dat je de relatie verstoort?

Wat wij hierin aanbieden

  • Regietheater, een interactieve werkvorm om moeilijke en lastige onderwerpen en gesprekken in organisaties bespreekbaar te maken.
  • Trainingen in feedback geven en ontvangen, oudergesprekken, driehoeksgesprekken, gesprekstechnieken en geweldloze communicatie.
  • Of vraag een improvisatie workshop aan om je team/ klas op een andere manier te leren kennen.

Er is in overleg veel mogelijk. Vraag wat de mogelijkheden zijn. Neem hiervoor contact met ons op